logo sacasino

แนะนำขั้นตอนการใช้งาน

แนะนำขั้นตอนการใช้งานทั้งหมดแบบละเอียดของเว็บไซต์ Sacasino

howto-register-sacasino

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

howto-register-sacasino

ขั้นตอนที่ 1 กรอกเบอร์มือถือ

กรอกเบอร์มือถือของนักเดิมพันที่ใช้งานจริง

register-otp-sacasino

ขั้นตอนที่ 2 ยืนยันรหัส OTP

กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากข้อความมือถือ

mastercardr-sacasino

ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันบัญชีธนาคาร

กรอกข้อมูลธนาคารให้ครบถ้วน

howto-deposit-sacasino

ขั้นตอนการฝากเงิน

howto-deposit-sacasino

ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่ม “ฝากเงิน”

กรอกจำนวนเงินที่นักเดิมพันต้องการจะฝาก

verify-sacasino

ขั้นตอนที่ 2 ทำการโอนเงิน

ใช้บัญชีที่ทำการสมัครโอนเงินไปยังปลายทางที่กำหนด

verify-sacasino

ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม “โอนแล้ว”

หลังจากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบ ยอดเงินจะเข้าทันที

howto-withdraw-sacasino

ขั้นตอนการถอนเงิน

howto-withdraw-sacasino

ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่ม “ถอนเงิน”

กรอกจำนวนเงินและทำการยืนยันการถอนเงิน

verify-sacasino

ขั้นตอนที่ 2 รอระบบถอนเงิน

หลังจากนั้นไม่ถึง 10 วินาทีเงินจะถูกโอนให้ทันที